CITES bijlage A
Wordt ook lid van de Parkieten Sociëteit
Wordt ook lid van de Parkieten Sociëteit
maandag-vrijdag: 19:00 tot 21:30 en op zaterdag.Helaas voor u ben ik niet altijd via 0653313946 bereikbaar, ook niet op zondag.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hooded- of kapparkiet en roodvoorhoofdkakariki

Deze beide soorten staan op CITES bijlage A.

Gelukkig is er voor deze soorten een uitzondering van kracht.

Zij staan op bijlage X van de uitvoeringsverordening (EU 865-2006).

Deze soorten dienen wel een pootring te dragen en legaliteit moet aangetoond worden.

De legaliteit kunt u aantonen door de gesloten pootring in combinatie met uw register.

EU-certificaat aanvragen

De volgende tekst komt van de website van de RijksVoorlichtingsdienst voor Ondernemend Nederland

Uw aanvraag
U kunt een EU-certificaat aanvragen via Direct regelen op mijn.rvo.nl.

Volledigheid aanvraag
Voor het beoordelen van uw aanvraag heeft het CITES-bureau in de meeste gevallen aanvullende gegevens nodig, bijvoorbeeld:
•kopieën van de EU-certificatenof invoervergunning(en) van de ouderdieren;
•een kopie van uw administratie;•aankoopbewijzen en/of overdrachtsverklaringen;
•een kopie van uw bezitsontheffing;
•bewijsstukken waaruit blijkt dat u het dier of de plant voor de geldende wetgeving heeft verkregen.

Na ontvangst van uw aanvraag controleert het CITES-bureau of alle benodigde informatie aanwezig is. Indien nodig,vragen wij per brief aanvullende informatie bij u op. In deze brief staat een termijn waarbinnen u kunt reageren. Wanneer u niet reageert, loopt u het risico dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen. Zorg er dus voor dat u alle gevraagde informatie tijdig opstuurt. Wanneer u niet in staat bent de aanvullingen op tijd aan te leveren, vragen wij u ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
Aanvragen die onvolledig zijn en blijven,nemen we na een bepaalde termijn niet verder in behandeling.
De aanvraag is volledig
Zodra uw aanvraag volledig is bevonden, beoordeelt het CITES-bureau of u aan de voorwaarden voor afgifte van een EU-certificaatvoldoet. In sommige gevallen vragen wij advies op bij de Wetenschappelijke Autoriteit CITES Nederland of een CITES Management of Wetenschappelijke Autoriteit van een ander land. Wij stellen u hiervan per brief op de hoogte.

Besluit
Na de volledige toetsing nemen wij een besluit. Bij een positief besluit ontvangt u het EU-certificaaten de factuur in één envelop.
Als wij uw aanvraag afwijzen,ontvangt u een brief waarin wij u uitleggen waarom u geen EU-certificaatkrijgt.

Kosten voor een EU-certificaat
De kosten voor een EU-certificaatbedragen €15.
We berekenen geen kosten als we uw aanvraag afwijzen.

register, uw administratie

Waarschijnlijk dienen veel van uw vogels in uw register vermeld te staan. Dit geldt zeker voor alle CITES bijlage A en B vogelsoorten. Middels deze administratie kunt u de legaliteit van uw vogels aantonen. Het aantonen van legaliteit is door een rechter in Nederland als eis gesteld voor het houden van CITES soorten.

Aan het register zijn eisen verbonden. Er staat duidelijk omschreven wat er in uw register moet staan. De layout is vrij, dus hoe uw register er uit ziet maakt niet uit, de inhoud is bepalend. Wij hebben formulierblokken laten maken, deze zijn te bestellen via ons boekenfonds.

U kunt van deze website een voorbeeld register bestand (excel) downloaden u mag ook zelf een register maken. Het is niet verplicht dat het register digitaal is.

uitleg over het register

In het voorjaar van 2020 hebben wij de handleiding ‘CITES levende bijlage B dieren’ uitgegeven. Deze handleiding heeft bij vele vragen opgeroepen, mede door het strikt juridisch taalgebruik.

Met deze toelichting probeer ik u duidelijkheid te verschaffen. Uiteraard blijft de juridische tekst onverminderd van kracht en betreft deze  toelichting niets meer of minder dan een eenvoudige versie hierop, van toepassing op papegaaiachtigen.

Maar wat betekent dit nu voor onze hobby.
De toelichting beperkt zich tot het waarom voeren van een register van uw levende bijlage B-vogels. Voor alle parkieten en papegaaiachtigen, inclusief alle kleurmutaties en hybriden, dient u een registratie bij te houden, met uitzondering van de grasparkiet,  valkparkiet, halsbandparkiet en Agapornis roseicollis.
Het doel van de registratie is het aantonen van de legale herkomst:
- Van de vogel (of vogels) die u in het bezit heeft.
- Van de jonge vogels die u kweekt.
Hoe stel je een registratie op:
1. Latijnse naam van de vogelsoort
2. CITES bijlage (A of B)
3. Geslacht
4. Oorsprongscode:
• W – Aan de natuur onttrokken vogel.
• R – Verkregen uit goedgekeurde programma’s waar bij een beperkt aantal vogels aan een wilde populatie wordt onttrokken.
• C – Voor in gevangenschap gekweekte vogels van de Bijlagen B en C alsmede delen en afgeleide producten (bijv. veren).
• F – Vogels van een eerste generatie nakweek alsmede delen en afgeleide producten daarvan. Deze vogels zijn in gecontroleerde omstandigheden gekweekt en geboren, maar hebben één of twee ouderdieren die aan de natuur zijn onttrokken.
• I – In beslag genomen of verbeurdverklaarde vogels.
• O – Preconventie vogels. Het gaat om vogels die zijn verkregen voordat het Verdrag bestond (dus voor 1975) of om vogels die aan de natuur zijn onttrokken of in gevangenschap zijn gekweekt en geboren voordat de soort op één van de bijlagen werd opgenomen.
• U – Vogels met een onbekende oorsprong. [Voor de uitgebreide uitleg over de oorsprongscode verwijs ik u graag naar de brochure ‘CITES Levende Bijlage B dieren’.]
5. De ouderdieren (ringnummer of chip)
Indien elders verkregen:
1. Naam adres kweker
2. Naam adres leverancier
3. Land van herkomst (waar deze vogel geboren is)
4. Nr. CITES-document (waar het een importvogel betreft van buiten de EU)
Merkgegevens:
1. Type merkteken (ring en/of chip) Let op! De ring moet door een erkende bond uitgegeven zijn
2. Code ring en/of chip
3. Datum ring en/of chip
Indien overgedragen:
1. Datum overdracht
2. Naam adres afnemer
3. Nr. overdrachtsverklaring
Bij sterfte:
1. Datum sterfte
Vul het register in en houdt elke wijziging in je vogelbestand bij. Op de site van de Parkieten Sociëteit kunt u het registerformulier downloaden.
Dit register kunt u digitaal invullen en opslaan of printen en met de pen invullen.
Bij de verkoop van uw vogel(s) gebruikt u het standaard overdrachtsformulier. Vul dit zorgvuldig en compleet in bij overdracht.
Nog belangrijker is dat, wanneer u een vogel (in)koopt, men bij de overdracht en betaling van de vogel een ingevuld overdrachtsformulier ontvangt die is ondertekend door de verkoper.
Zo kunt u immers bij controle de herkomst van uw gekochte vogel aantonen.

pootringen nadere informatie

Nadere uitleg over het gebruik van pootringen:

Op 12 december 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in diverse zaken met één gemeenschappelijk onderwerp: het aantonen van de legale herkomst van levende Bijlage B-dieren. In een betreffende zaak ging het o.a. om ara’s, echter bijna alle papegaaiachtigen hebben dezelfde status.

En daarom publiceren wij dit artikel over pootringen. In het september magazine van 2020 heeft u een artikel over onze ringen kunnen lezen. Door de uitspraak van de rechter klopt de tekst uit het artikel van destijds niet meer geheel. Op het moment van schrijven waren wij ons nog niet bewust van de verstrekkende gevolgen van de uitspraak.

lees verder

grijze roodstaartpapegaaien

De grijze roodstaartpapegaai en het kleinere neefje de timneh grijze roodstaartpapegaai staan sinds 4 februari 2017 op CITES bijlage A. Sindsdien is voor deze soorten dan ook de volledige bescherming van kracht. Bij een vogel dient u dan ook een EU-cerfificaat te hebben. De rijksvoorlichtingsdienst heeft zelfs een aparte webpagina voor deze vogelsoorten.

Wij staan op bijlage A

certificaat van oorsprong

In het december 2020 magazine hebben wij een toelichting op de handleiding ‘CITES levende bijlage B dieren’ geschreven. Deze toelichting beperkte zich tot het waarom voeren van een register van uw ‘levende bijlage B dieren’. Als laatste aandachtspunt in deze toelichting is het nr. van het certificaat van oorsprong, ook wel een overdrachtsformulier genoemd. Met deze toelichting probeer ik u hieromtrent duidelijkheid te verschaffen. Uiteraard blijft de juridische tekst, vermeld op het certificaat van oorsprong zoals weergegeven op onze website, onverminderd van kracht en betreft deze toelichting niets meer of minder dan een eenvoudige versie hierop, van toepassing op papegaaiachtige.
Maar wat betekent dit nu voor onze hobby. Deze toelichting beperkt zich tot het afgeven van een certificaat van oorsprong, ook wel overdrachtsverklaring genoemd, en het bewaren van een kopie hiervan. Voor alle papegaaiachtigen,  inclusief alle kleurmutaties en hybriden, dient u bij overdracht (verkoop, ruil schenken of anderszins) een certificaat van oorsprong op te maken. Dit certificaat van oorsprong kunt u vinden op deze website. Met een certificaat van oorsprong draagt u bij overdracht alle informatie over aan de nieuwe eigenaar, die moet worden verstrekt met het oog op de legale verwerving van levende dieren overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
• Welke vogel (of vogels) dienen een certificaat van oorsprong / overdrachtsverklaring mee te geven:
• Dit kan een in het verleden door u aangekochte vogel zijn die u nu weer overdraagt.
• Vogels die door uzelf zijn gekweekt en overdraagt.
Wat moet er op een certificaat van oorsprong / overdrachtsverklaring staan:
1. Latijnse naam van de vogelsoort
2. Beschrijving van specimen
a. Aard van de specimen (bijv. Levend)
b. Aantal specimen
c. Geslacht (indien bekend)
d. Geboortedatum / datum uitkomen van het ei of geschatte leeftijd
e. Merktekens (ID-nummer en type)
f. Andere merktekens
3. Oorsprong:
a. Oorsprongscode (de codes vindt u onderaan het formulier)
b. Land van herkomst
c. Vorm van verwerving:
i. Invoer (Soort document (invoervergunning en mogelijk ander document – specificeer in dit geval het soort document (bijv. uitvoervergunning) – en motiveer de vrijstelling), volledig nummer en datum van uitgifte, instantie met afgifte Invoer (soort document -invoervergunning en mogelijk ander document-. Specificeer in dit geval het soort document bijv. uitvoervergunning en motiveer de vrijstelling), volledig nummer en datum van uitgifte, instantie met afgifte
ii. Kweken in gevangenschap (naam en adres van de kweker, registratienummer -indien van toepassing-, of andere informatie waarmee de identiteit van de kweker vastgesteld kan worden)
iii. Andere vorm van verwerving (bijv. in het wild gevangen)
4. De wettelijke oorsprong te specificeren en te motiveren:
a. Hier vult u alle informatie in over het voorgeslacht voor in gevangenschap gekweekte specimen (met inbegrip van alle beschikbare informaties:
merktekens, geboortedatum / datum uit het ei gekomen, houder – indien beschikbaar enz….)
5. Informatie over de verkoper (een gegeven voor elke transactie)
a. Naam, adres en woonplaats verkoper
b. Handtekening (en stempel) van de verkoper
c. Datum transactie
d. Naam adres en woonplaats van koper

CITES bijlage A papegaaiachtigen

 

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Maximale ringmaat in mm

Amazona arausiaca

Roodkeelamazone

12,0

Amazona auropalliata

Geelnekamazone

11,0

Amazona auropalliata caribaea

Caribische amazone

11,0

Amazona auropalliata parvipes

Kleine geelnekamazone

10,0

Amazona barbadensis

Geelvleugelamazone

10,0

Amazona brasiliensis

Roodstaartamazone

10,0

Amazona finschi

Finsch (Blauwkop) amazone

11,0

Amazona guildingii

Koningsamazone

12,0

Amazona imperialis

Keizeramazone

14,0

Amazona leucocephala

Cubaanse amazone

11,0

Amazona oratrix

Dubbele geelkopamazone

11,0

Amazona oratrix belizensis

Belize amazone

11,0

Amazona oratrix tresmariae

 

10,0

Amazona pretrei

Roodbrilamazone

11,0

Amazona rhodocorytha

Roodkruinamazone

11,0

Amazona tucumana

Tucumanamazone

10,0

Amazona versicolor

Sint Lucia amazone

11,0

Amazona vinacea

Wijnkleurige amazone

11,0

Amazona viridigenalis

Groenwangamazone

11,0

Amazona vittata

Portoricaanse amazone

10,0

Anodorhynchus glaucus

Blauwgrijze Ara

12,0

Anodorhynchus hyacinthinus

Hyacinthara

14,0

Anodorhynchus leari

Lears-hyacinthara

12,0

Ara ambigua

Buffons-ara

14,0

Ara glaucogularis

Blauwkeelara

12,0

Ara macao

Geelvleugelara

14,0

Ara militaris

Soldaten ara

14,0

Ara rubrogenys

Roodwangara

12,0

Cyanopsitta spixii

Spix’s ara

8,0

Cyanoramphus forbesi

Geelvoorhoofdkakariki

5,4

Cyclopsitta diophthalma

Coxens dubbeloogvijgpapegaai

5,0

Cacatua goffini

Goffinskaketoe

10,0

Cacatua sulphurea

Kleine geelkuifkaketoe

10,0

Cacatua sulphurea citrinocristata

Oranjekuifkaketoe

12,0

Cacatua moluccensis

Molukkenkaketoe

14,0

Eos histrio

Diadeemlori

7,0

Eunymphicus cornutus

Hoornparkiet

5,5

Eunymphicus uvaeensis

Ouvea-hoornparkiet

5,5

Guarouba guarouba

Goudparkiet

10,0

Neophema chrysogaster

Oranjebuikparkiet

4,0

Ognorhynchus icterotis

Geeloorparkiet

7,0

Pionopsitta pileata

Roodkappapegaai

8,0

Primolius couloni

Blauwkopara

10,0

Primolius maracana

Illgersara

10,0

Psephotus chrysopterygius

Goudschouderparkiet

5,0

Psephotus pulcherrimus

Paradijsparkiet

4,5

Psittacula echo

Mauritiuspapegaai

7,5

Psittacus erithacus erithacus

Congole grijze roodstaartpapegaai

11,0

Psittacus erithacus timneh

Timneh grijze roodstaartpapegaai

10,0

Pyrrhura cruentata

Blauwkeelconure

6,0

Vini australis

Blauwkaplori

4,5

Vini kuhlii

Kuhlslori

4,5

Vini peruviana

Saffierlori

4,5

Vini stepheni

Stephenslori

4,5

Vini ultramarina

Hemelsblauwe lori

4,5