Nederlandse wetgeving
Wordt ook lid van de Parkieten Sociëteit
Wordt ook lid van de Parkieten Sociëteit
maandag-vrijdag: 19:00 tot 21:30 en op zaterdag.Helaas voor u ben ik niet altijd via 0653313946 bereikbaar, ook niet op zondag.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let op! wij doen ons best om de informatie op deze website actueel te houden. Wij kunnen echter geen enkele verantwoording voor de actuele juistheid van deze website nemen, u kunt dus geen enkel recht aan informatie van deze website ontlenen. Voor nadere uitleg dient u contact op te nemen met de bevoegde instanties.
Het doel van deze website is enige verheldering en samenhang in de wet- en regelgeving te geven.

De Wet dieren vormt het wettelijk kader voor het houden van dieren en biedt een samenhangend stelsel van regels voor met name het gehouden dier. In de Wet dieren is ingebed dat de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend en dat inbreuk op de integriteit van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, moet worden voorkomen.

In de Wet dieren is onder andere vastgelegd dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen (art. 2.1 lid 1). Daarnaast is het houders van dieren verboden om aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden (art. 2.2 lid 8).

employee1De wet- en regelgeving betreffende onze hobby ................

Hieronder ziet u inleidingen van verschillende artikelen betreffende de diverse wet- en regelgevingonderdelen staan.
Klik op de groene balk onder de introtekst om het hele artikel te lezen.

Waarschijnlijk dienen veel van uw vogels in uw register vermeld te staan. Dit geldt zeker voor alle CITES bijlage A en B vogelsoorten. Middels deze administratie kunt u de legaliteit van uw vogels aantonen. Het aantonen van legaliteit is door een rechter in Nederland als eis gesteld voor het houden van CITES soorten.

Aan het register zijn eisen verbonden. Er staat duidelijk omschreven wat er in uw register moet staan. De layout is vrij, dus hoe uw register er uit ziet maakt niet uit, de inhoud is bepalend. Wij hebben formulierblokken laten maken, deze zijn te bestellen via ons boekenfonds.

. U kunt van deze website een voorbeeld register bestand (excel) downloaden u mag ook zelf een register maken. Het is niet verplicht dat het register digitaal is.

register

In het voorjaar van 2020 hebben wij de handleiding ‘CITES levende bijlage B dieren’ uitgegeven. Deze handleiding heeft bij vele vragen opgeroepen, mede door het strikt juridisch taalgebruik.

Met deze toelichting probeer ik u duidelijkheid te verschaffen. Uiteraard blijft de juridische tekst onverminderd van kracht en betreft deze  toelichting niets meer of minder dan een eenvoudige versie hierop, van toepassing op papegaaiachtigen.

Maar wat betekent dit nu voor onze hobby.

In het december 2020 magazine hebben wij een toelichting op de handleiding ‘CITES levende bijlage B dieren’ geschreven.
Deze toelichting beperkte zich tot het waarom voeren van een register van uw ‘levende bijlage B dieren’. Als laatste aandachtspunt in deze toelichting is het nr. van het certificaat van oorsprong, ook wel een overdrachtsformulier genoemd. Met deze toelichting probeer ik u hieromtrent duidelijkheid te verschaffen.

uit het besluit houders van dieren, Artikel 1.5. Reikwijdte

Deze paragraaf is van toepassing op zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen.

Artikel 1.6. Houden van dieren
1.  
De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.

2.   Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften.
3.   Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.
4.   De houder van een dier dat in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er zorg voor dat het dier daaruit niet kan ontsnappen.

Nadere uitleg over het gebruik van pootringen:

Op 12 december 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in diverse zaken met één gemeenschappelijk onderwerp: het aantonen van de legale herkomst van levende Bijlage B-dieren. In een betreffende zaak ging het o.a. om ara’s, echter bijna alle papegaaiachtigen hebben dezelfde status.

En daarom publiceren wij dit artikel over pootringen. In het september magazine van 2020 heeft u een artikel over onze ringen kunnen lezen. Door de uitspraak van de rechter klopt de tekst uit het artikel van destijds niet meer geheel. Op het moment van schrijven waren wij ons nog niet bewust van de verstrekkende gevolgen van de uitspraak.