Nederlandse wetgeving
Wordt ook lid van de Parkieten Sociëteit
Wordt ook lid van de Parkieten Sociëteit
maandag-vrijdag: 19:00 tot 21:30 en op zaterdag.Helaas voor u ben ik niet altijd via 0653313946 bereikbaar, ook niet op zondag.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let op! wij doen ons best om de informatie op deze website actueel te houden. Wij kunnen echter geen enkele verantwoording voor de actuele juistheid van deze website nemen, u kunt dus geen enkel recht aan informatie van deze website ontlenen. Voor nadere uitleg dient u contact op te nemen met de bevoegde instanties.
Het doel van deze website is enige verheldering en samenhang in de wet- en regelgeving te geven.

In het december 2020 magazine hebben wij een toelichting op de handleiding ‘CITES levende bijlage B dieren’ geschreven.
Deze toelichting beperkte zich tot het waarom voeren van een register van uw ‘levende bijlage B dieren’. Als laatste aandachtspunt in deze toelichting is het nr. van het certificaat van oorsprong, ook wel een overdrachtsformulier genoemd. Met deze toelichting probeer ik u hieromtrent duidelijkheid te verschaffen.

Uiteraard blijft de juridische tekst, vermeld op het certificaat van oorsprong zoals weergegeven op onze website, onverminderd van kracht en betreft deze toelichting niets meer of minder dan een eenvoudige versie hierop, van toepassing op papegaaiachtige.
Maar wat betekent dit nu voor onze hobby. Deze toelichting beperkt zich tot het afgeven van een certificaat van oorsprong, ook wel overdrachtsverklaring genoemd, en het bewaren van een kopie hiervan. Voor alle papegaaiachtigen,  inclusief alle kleurmutaties en hybriden, dient u bij overdracht (verkoop, ruil schenken of anderszins) een certificaat van oorsprong op te maken. Dit certificaat van oorsprong kunt u vinden op deze website. Met een certificaat van oorsprong draagt u bij overdracht alle informatie over aan de nieuwe eigenaar, die moet worden verstrekt met het oog op de legale verwerving van levende dieren overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
• Welke vogel (of vogels) dienen een certificaat van oorsprong / overdrachtsverklaring mee te geven:
• Dit kan een in het verleden door u aangekochte vogel zijn die u nu weer overdraagt.
• Vogels die door uzelf zijn gekweekt en overdraagt.
Wat moet er op een certificaat van oorsprong / overdrachtsverklaring staan:
1. Latijnse naam van de vogelsoort
2. Beschrijving van specimen
a. Aard van de specimen (bijv. Levend)
b. Aantal specimen
c. Geslacht (indien bekend)
d. Geboortedatum / datum uitkomen van het ei of geschatte leeftijd
e. Merktekens (ID-nummer en type)
f. Andere merktekens
3. Oorsprong:
a. Oorsprongscode (de codes vindt u onderaan het formulier)
b. Land van herkomst
c. Vorm van verwerving:
i. Invoer (Soort document (invoervergunning en mogelijk ander document – specificeer in dit geval het soort document (bijv. uitvoervergunning) – en motiveer de vrijstelling), volledig nummer en datum van uitgifte, instantie met afgifte Invoer (soort document -invoervergunning en mogelijk ander document-. Specificeer in dit geval het soort document bijv. uitvoervergunning en motiveer de vrijstelling), volledig nummer en datum van uitgifte, instantie met afgifte
ii. Kweken in gevangenschap (naam en adres van de kweker, registratienummer -indien van toepassing-, of andere informatie waarmee de identiteit van de kweker vastgesteld kan worden)
iii. Andere vorm van verwerving (bijv. in het wild gevangen)
4. De wettelijke oorsprong te specificeren en te motiveren:
a. Hier vult u alle informatie in over het voorgeslacht voor in gevangenschap gekweekte specimen (met inbegrip van alle beschikbare informaties:
merktekens, geboortedatum / datum uit het ei gekomen, houder – indien beschikbaar enz….)
5. Informatie over de verkoper (een gegeven voor elke transactie)
a. Naam, adres en woonplaats verkoper
b. Handtekening (en stempel) van de verkoper
c. Datum transactie
d. Naam adres en woonplaats van koper